Teknik, cybersäkerhet och företagsnyheter.

Har du frågor eller funderingar inom IT-Branschen? Kontakta vårt dedikerade expertteam genom sociala medier eller e-post för snabb och personlig hjälp. Om du är intresserad av reklammöjligheter, tveka inte att informera oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Lars Kry Sigma

9 av 10 svenskar vill bidra till totalförsvaret genom teknisk utrustning

En omfattande Kantar Sifo-undersökning riktad till svenska folket visar att en överväldigande majoritet, närmare bestämt 86 procent, är beredda att bidra till totalförsvaret genom att upplåta personlig teknisk utrustning såsom drönare och övervakningsapparater. Detta visar på en stark vilja bland medborgarna att aktivt delta i nationens försvar, särskilt i ljuset av de ökade spänningarna och krigshoten i vår omvärld. Techbolaget Nexer Group som står bakom undersökningen uppmanar nu regeringen och överbefälhavaren att uppmärksamma och ta tillvara på detta unika tillfälle. En samordnad insats kan ge ett bättre totalförsvar.

Kantar Sifo-undersökningen, som genomfördes på uppdrag av Nexer Group mot bakgrund av det ökande globala säkerhetsläget och kriget i Ukraina, pekar på en betydande resurs som hittills varit outnyttjad. Undersökningen visar att det svenska folket ställer sig positiva till att bidra till totalförsvaret. Hela 86 procent svarar att de hade lånat ut digital utrustning till försvaret om Sverige befann sig i en krigssituation.

LarsKry Intervju
Lars Kry, VD Nexer Group

Resultaten från denna undersökning är ett tydligt tecken på det svenska folkets beslutsamhet att stå enade och redo att försvara vårt land. Det är nu upp till våra ledare att ta tillvara på denna resurs och omsätta folkets vilja till praktisk handling, säger Lars Kry, VD för Nexer Group.

Att Sveriges medborgare är beredda att ställa sin privata teknologi till förfogande kan spela en kritisk roll i att förstärka Försvarsmaktens kapaciteter, särskilt inom områdena övervakning och informationsinsamling.

Nexer uppmanar därför nu regeringen och överbefälhavaren att uppmärksamma detta unika tillfälle. Genom att samordna och organisera användningen av privat teknisk utrustning kan Sverige effektivt stärka sitt försvar utan att nödvändigtvis kräva stora investeringar i ny utrustning.

Ett sådant initiativ skulle inte bara förbättra vår försvarsförmåga utan också främja en starkare samhällssammanhållning och ett djupare engagemang bland medborgarna för nationens säkerhet, avslutar Lars Kry.

Dela den här artikeln
Delbar URL
Föregående inlägg

Nexer och NTT Security samarbetar för datadriven riskanalys inom cybersäkerhet

Nästa inlägg

Sigma Technology och GO Nordic går samman för att hjälpa Karlskronas företag med kompetensförsörjning- och bevaring

Läs nästa
sv_SESvenska