Teknik, cybersäkerhet och företagsnyheter.

Har du frågor eller funderingar inom IT-Branschen? Kontakta vårt dedikerade expertteam genom sociala medier eller e-post för snabb och personlig hjälp. Om du är intresserad av reklammöjligheter, tveka inte att informera oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Integritetspolicy


Välkommen

Vi är glada att du har valt att besöka en webbplats från IT-Branschen (“IT-Branschen.se”)! Vi bryr oss om din integritet och den information du delar med oss, och vi vill att du ska förstå hur vi använder och skyddar den information vi samlar in om dig.

IT-Branschen respekterar dataskydd och följer bästa praxis i enlighet med gällande integritetslagar och regelverk, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR”).

Användning av denna webbplats

Denna integritetspolicy beskriver informationen vi samlar in från dig och hur den kan lagras och behandlas. Denna webbplats och relaterade evenemang och publikationer från IT-Branschen tillhandahåller produkter, innehåll och tjänster för en professionell och konsumentpublik.

Om du är bosatt inom Europeiska unionen (EU), observera att det finns särskilda bestämmelser i denna integritetspolicy som gäller för dig.

Dokumentet beskriver:

  1. Vilken information vi samlar in och hur vi samlar in den
  2. Hur vi skyddar dina personuppgifter
  3. Vad vi gör med de personuppgifter vi samlar in
  4. Den lagliga grund vi har för att behandla dina personuppgifter
  5. När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
  6. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
  7. Dina rättigheter och preferenser
  8. Hur du kan kontakta oss

1. Vilken information vi samlar in och hur vi samlar in den

IT-Branschen samlar in data om dig som är begränsad till den typ av information som finns på ett vanligt visitkort: förnamn, efternamn, befattning, arbetsgivare/företagsnamn, arbetsadress, arbets-e-post och arbetsnummer. Ibland kan vi be dig att tillhandahålla ytterligare professionell information, som företagets storlek och branschtyp.

För att förbättra eller uppdatera den information du har lämnat till oss kan vi kombinera den med professionell information eller personuppgifter som vi samlar in från tredje part. Den personliga information som vi refererar till i detta dokument är den personliga och professionella information du tillhandahåller, samt information som vi erhåller från tredje part, vilka vi vanligtvis kombinerar som en användarpost.

Denna webbplats samlar också in och lagrar viss information automatiskt med hjälp av cookies och liknande tekniker, inklusive IP-adresser, region eller allmän plats för en dator eller enhet som får tillgång till internet, webbläsartyp, operativsystem, sidvisningshistorik och annan användningsinformation. Se vår Cookie Policy för ytterligare detaljer.

I den mån någon cookie kan identifiera en dator, mobil enhet eller surfplatta (“Enhet”) eller personen som använder den enheten, och du är en EU-boende, enligt GDPR är detta personuppgifter. Därför gäller denna integritetspolicy för sådana personuppgifter som samlas in av IT-Branschen.

2. Hur vi samlar in den

Vi kan samla in dina personuppgifter när du registrerar dig för att ta emot någon av produkterna, innehållet eller tjänsterna som erbjuds av IT-Branschen eller dess tredjepartssponsorer, såsom publikationer, prenumerationer, tävlingar, nyhetsbrev, medlemskap, premiuminnehåll, webbsändningar, videor, vitböcker, online-seminarier, konferenser och evenemang.

3. Vad händer om du inte lämnar ut personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter, innehåll eller tjänster du begär behöver vi dina personuppgifter. Om du inte lämnar ut sådana personuppgifter kan vi inte leverera produkterna, innehållet eller tjänsterna.

4. IT-Branschen Publishing Network

Denna webbplats är en av många som IT-Branschen och dess koncernföretag driver, vilka vi gemensamt hänvisar till som IT-Branschen Publishing Network. Där det är tillåtet enligt lag kan vi dela de personuppgifter vi samlar in om dig med ett annat företag inom IT-Branschen för att kunna ge dig information om produkter, innehåll och tjänster som kan intressera dig samt för intern analytisk och affärsutvecklingsändamål.

5. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Säkerhet för dina personuppgifter

IT-Branschen upprätthåller säkerhetsåtgärder, inklusive tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig användning, åtkomst, oavsiktlig offentliggörande, förändring och förstörelse. Vi kräver också att de tredjeparter vi ingår avtal med för att stödja IT-Branschen:s verksamhet ska använda rimliga säkerhetsåtgärder.

Vi uppdaterar och testar säkerheten regelbundet och begränsar åtkomsten till dina personuppgifter endast till dem som behöver veta för att tillhandahålla IT-Branschen:s produkter, innehåll eller tjänster till dig.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kan lagra dina personuppgifter med hjälp av IT-Branschen:s egna säkra servrar på plats eller annan intern/extern hostad teknik. Dina personuppgifter kan också lagras av tredje parter, via molntjänster eller annan teknik, som IT-Branschen har ingått avtal med för att stödja IT-Branschen:s verksamhet.

Dessa tredje parter använder inte eller har åtkomst till dina personuppgifter förutom för molnlagring och hämtning, och IT-Branschen kräver att sådana parter använder åtminstone samma säkerhetsnivå som vi använder för att skydda dina personuppgifter.

6. Vad vi gör med de personuppgifter vi samlar in

För att kommunicera med dig

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka dig viktiga meddelanden, såsom kommunikation om din registrering, transaktioner och ändringar i IT-Branschen:s villkor, policyer och/eller andra interna ändamål.

För att leverera det du begär

Vi kan använda dina personuppgifter för att tillhandahålla de produkter, innehåll eller tjänster du begär. Om du deltar i en tävling, en tävling eller liknande kampanj från IT-Branschen kan vi använda dina personuppgifter för att administrera sådan kampanj.

För att förbättra vår tjänst

Vi kan använda dina personuppgifter för revision, dataanalys och forskning för att förbättra IT-Branschen:s produkter, innehåll och tjänster.

För att presentera erbjudanden som kan vara av intresse för dig

Vi kan kontakta dig för att erbjuda dig ytterligare produkter, innehåll eller tjänster från IT-Branschen eller tredje part som kan vara av intresse för dig, baserat på dina intressen eller preferenser som du delat med oss, och vi kan dela dina personuppgifter med tredje parts sponsorer av innehåll, evenemang och andra tjänster eller erbjudanden.

7. Den lagliga grund vi har för att behandla dina personuppgifter

GDPR kräver att datainsamlare, såsom IT-Branschen, har en laglig grund för att använda personuppgifter från EU-medborgare. Därför kommer denna sektion att gälla för sådana personuppgifter som samlas in av IT-Branschen.

IT-Branschen använder de personuppgifter du tillhandahåller för att förse dig med högkvalitativa produkter, innehåll och tjänster som du begär, för att skicka viktiga meddelanden och för interna ändamål såsom revision, dataanalys och forskning för att ge dig informationen du behöver för att fatta de mest informerade teknikinköpsbesluten.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att erbjuda dig produkter, innehåll eller tjänster som kan vara av intresse för dig, baserat på dina intressen eller preferenser som du delat med oss, och vi kan dela dina personuppgifter med tredje parts sponsorer av innehåll, evenemang och andra tjänster eller erbjudanden.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. I vissa fall kan vi också behandla dina personuppgifter om IT-Branschen har ett legitimt intresse av att göra det och inte kränker några av dina rättigheter och friheter.

När IT-Branschen behandlar dina personuppgifter för IT-Branschen:s legitima intressen kommer vi att överväga och balansera eventuell påverkan på dig och dina rättigheter enligt dataskydd och annan relevant lag. Våra legitima affärsintressen överväger inte dina intressen. IT-Branschen kommer inte att använda dina personuppgifter i situationer där dina rättigheter och friheter överväger våra legitima intressen, om vi inte har ditt samtycke eller om det krävs eller är tillåtet enligt lag.

8. När och hur vi delar dina personuppgifter med andra

IT-Branschen kan dela dina personuppgifter för att leverera innehåll och tjänster från våra webbplatser, anslutna företag och tredje parts tjänster som kan vara av intresse för dig, inklusive sponsrat innehåll och evenemang, för affärsverksamhet och för att uppfylla giltiga rättsliga processer.

Om du är en EU-medborgare kommer IT-Branschen endast att dela dina personuppgifter med tredje parter utanför IT-Branschen Publishing Network med ditt samtycke.

För innehåll och tjänster som kan vara av intresse för dig eller som du begär

Som vi nämner ovan kan dina personuppgifter delas inom IT-Branschen Publishing Network för att ge dig information om produkter, innehåll och tjänster som kan intressera dig och för intern analytisk och affärsutvecklingsändamål. Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter för att leverera tredje parts sponsrat innehåll eller andra tjänster som du begär.

För affärsverksamhet

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter som vi har ingått avtal med för att stödja IT-Branschen:s affärsverksamhet, inklusive leverans, uppfyllning, betalningshantering, e-postutskick, hantering av undertryckningslistor och datahantering.

För tredje parts sponsrat innehåll och evenemang

IT-Branschen samarbetar med tredje parts sponsorer för att tillgängliggöra en stor mängd innehåll för våra användare, såsom vitböcker, professionella evenemang (live eller online), liksom andra tjänster eller erbjudanden. Som tack för att få tillgång till sådana erbjudanden kan vi be dig att tillhandahålla oss personuppgifter som en del av registreringen.

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka dig det erbjudande du begär. Dessutom kan dina personuppgifter delas med sponsorn/erna av erbjudandet för att kommunicera med dig angående erbjudandet samt ytterligare produkter, innehåll eller tjänster som

Hur vi kan hjälpa till? Kontakta oss

Frågor, oro eller klagomål:

Om du har några frågor, farhågor eller klagomål angående IT-Branschens hantering av personuppgifter eller denna integritetspolicy uppmuntrar vi dig att ta kontakt med vår dataskyddsansvarige.

Om du anser att du har lidit skada till följd av en överträdelse av dina rättigheter enligt denna integritetspolicy av IT-Branschen och IT-Branschen inte har behandlat ditt klagomål på ett tillräckligt sätt, kan varje EU-medborgare också lämna in ett klagomål till den tillämpliga tillsynsmyndigheten.

Kontakta oss via e-post på Info@itbranschen.com.


sv_SESvenska