Teknik, cybersäkerhet och företagsnyheter.

Har du frågor eller funderingar inom IT-Branschen? Kontakta vårt dedikerade expertteam genom sociala medier eller e-post för snabb och personlig hjälp. Om du är intresserad av reklammöjligheter, tveka inte att informera oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

nexer ntt security holding

Nexer och NTT Security samarbetar för datadriven riskanalys inom cybersäkerhet

Cybersäkerhetsföretagen Nexer Cybersecurity och NTT Security ingår ett strategiskt partnerskap för att erbjuda datadriven riskanalys av cybersäkerhet. Analysen baseras på aktuella data från NTT Securitys cybersäkerhetscenter (SOC) och Nexer Cybersecuritys modelleringar för kvantitativ riskanalys. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans tar ett helhetsgrepp om verksamheters cybersäkerhet – från riskanalys till implementerad lösning för att upptäcka och stoppa cyberattacker löpande.

Kraven och förmågan att balansera investeringar och säkerhetsnivå ökar på grund av externa hot, nya krav, ekonomisk nedgång och behovet av en mer dynamisk verksamhet. För att navigera i denna kontext måste företag och organisationer dagligen identifiera risker och implementera cybersäkerhetsstrategier baserade på senaste tekniken, mätbarhet och data. Samtidigt behöver företag och organisationer snabbt kunna svara på cyberhot och uppfylla nya regulatoriska krav, såsom EU:s lagstiftning om cybersäkerhet, NIS2 och Dora.

ntt nexer holdings
Nexer Cybersecurity och NTT Security i partnerskap för datadriven cybersäkerhetsriskanalys.
  • I dagens oroliga tider är samarbete avgörande för att få en heltäckande förståelse för vilka cybersäkerhetsutmaningar företag och organisationer står inför. I vårt cybersäkerhetscenter övervakar och analyserar vi cyberhot – alla dagar, året om. Genom att kombinera vår erfarenhet och kunskap med Nexer kan vi skapa flexibla och holistiska lösningar – från riskanalys till att upptäcka och stoppa hot, säger Fredrik Olsson, Nordenchef NTT Security.
  • Vi levererar dynamiska erbjudanden där bolagsledningen betalar exakt för det skydd de behöver, vilket baseras på deras investeringsgrad för cybersäkerhet. NTT Security har tillgång till stora mängder data om cyberhot och tillsammans kan vi hjälpa våra kunder att ta välgrundade beslut gällande cybersäkerhet. Det handlar om att göra cyberrisker begripliga, transparenta och mätbara för alla involverade parter och visa på sannolikhet och kostnad för framtida intrång genom riskkvantifiering. säger Jesper Svegby, vd för Nexer Cybersecurity.
  • Tillsammans erbjuder vi lokal närvaro med erfarna cybersäkerhetsspecialister men även kapacitet för att möta behoven hos kunder som vill expandera utomlands. Genom vårt partnerskap tar vi ett större ansvar för kundens resa, där vi kombinerar riskkvantifiering baserad på data med snabb respons för att säkerställa en omfattande och robust cybersäkerhetslösning som möter dagens och framtidens cyberhot, avslutar Fredrik Olsson.

På NTT Securitys säkerhetscenter (SOC) i Göteborg upptäcker och hanteras 10 000 potentiella och verkliga attacker varje dag. Detta samtidigt som att 40 procent av all internettrafik passerar NTT Securitys kablar och system, vilket gör att datamängden och därmed kunskapen om cyberattacker är stor.

Nexer Cybersecurity är ett specialistbolag inom Nexer Group som driver förändring inom cybersäkerhet, identifierar risker och implementerar nya arbetssätt för att säkerställa organisationers säkerhet över tid. Den dynamiska affärsmodellen som erbjuds möjliggör att företag, myndigheter och organisationer kan anpassa sig beroende på hur verksamheten utvecklas i framtiden. Nexer Cybersecurity skapar förutsättningar för verksamheter att uppnå en affärsmässig cybersäkerhet som på ett enkelt sätt får samtliga delar av en verksamhet att förstå och agera utifrån sitt specifika ansvar. Detta skapar en samsyn om säkerhetsnivån och säkerställer att korrekta beslut fattas när det gäller investeringar inom teknik, personal och processer för att uppnå och bibehålla given säkerhetsnivå över tid.

Om NTT Security
NTT Security tillhandahåller proaktivt cyberförsvar och tjänster för att skydda våra kunder och samhället. I mer än 20 år har vårt företag hjälpt kunder att skydda sina digitala verksamheter genom att förutse, upptäcka och reagera på cyberhot, samtidigt som vi stöder affärsinnovation och hanterar risker. Våra SOC, FoU-center och säkerhetsexperter levererar information om cyberhot och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter varje år. Tillsammans säkrar vi den uppkopplade framtiden.

Om Nexer
Nexer Group is an international tech company with roots in Swedish entrepreneurial spirit and innovation. Nexer has 2800 experts in 15 countries and is part of the Danir Group, a privately held Swedish company. Nexer works with some of the world’s largest and most demanding companies, bringing expertise in digital transformation, IT, tech and R&D.

Dela den här artikeln
Delbar URL
Föregående inlägg

Var tredje nätfiskeattack genomförs under Microsofts namn

Nästa inlägg

9 av 10 svenskar vill bidra till totalförsvaret genom teknisk utrustning

Läs nästa
sv_SESvenska