Teknik, cybersäkerhet och företagsnyheter.

Har du frågor eller funderingar inom IT-Branschen? Kontakta vårt dedikerade expertteam genom sociala medier eller e-post för snabb och personlig hjälp. Om du är intresserad av reklammöjligheter, tveka inte att informera oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Antti Nivala grundare och vd M Files

Blir 2024 året då vi automatiserar kunskapsarbete och undviker informationskaos?

Allt arbete är i någon mån kunskapsarbete, men det som till största delen utförs med tankearbete och kreativitet brukar rymmas inom begreppet ”knowledge work”. De flesta kunskapsarbetare är relativt högavlönade och deras tid bör därför användas klokt. Genom automatiserat kunskapsarbete kan man hantera uppgifter som distraherar och där medarbetarna inte använder sin tid och kompetens på bästa sätt.

Antti Nivala är grundare och vd för M-Files och han förutspår vad som kommer att prägla utvecklingen under 2024. Trenden är tydlig kring vad som gör att vi kan undvika informationskaos, lägga mindre tid på manuella uppgifter och i stället jobba smartare och effektivare med hjälp av AI och ”knowledge work automation”. Här är ett axplock.

Kunskapshantering kommer att bli mer holistisk.


Vi vet att medarbetarnas produktivitet är avgörande för företagens tillväxt och lönsamhet. Vi vet också att de fungerar bäst i ett koncentrerat tillstånd där de kan vara kreativa, tänka fritt och lösa problem. Allt som hämmar det flödet skapar en distraktion från arbetet. Under det kommande året kan vi därför förvänta oss att fler företag tar ett helhetsgrepp om alla flöden och automatiserar arbetsmoment för att bli mer produktiva.

Genom att satsa mer på ”knowledge work automation” går det också att eliminera informationskaos och effektivisera verksamhetens processer. Det minskar i förlängningen mängden tidskrävande manuellt arbete och gör att anställda kan arbeta smartare samtidigt som man kan erbjuda kunderna en bättre upplevelse.

Integration och datakurering kommer att bli absolut nödvändigt.


Brist på integration mellan system förhindrar ofta informationsflödet och skapar silon som artificiell intelligens har svårt att övervinna. För att en AI-applikation ska fungera behöver den tillgång till den data som ska bearbetas. Förutom åtkomst måste organisationer därför se till att AI-applikationerna bara får tillgång till relevant och korrekt data.

Under 2024 kan vi därför förvänta oss att organisationer prioriterar integrationen och kureringen av data. Allt för att säkerställa att de effektivt kan mata sina AI-verktyg med data som gör att de får en fördel gentemot konkurrenterna.

Antti Nivala M Files vd
Antti Nivala

Etisk AI kommer att ta plats i rampljuset.


Artificiell intelligens regleras nu av myndigheter över hela världen. Ett par exempel är president Bidens verkställande AI-order och EU:s AI-lag som ska ge stabilitet och riktlinjer för den snabbt expanderande tekniken. Massanvändning av AI utgör en av de viktigaste möjligheterna i näringslivets historia och organisationer måste se till att de använder lösningar som bygger på en grund av högkvalitativ data.

Med datakvalitet som en central del av AI-frågan är det absolut nödvändigt att ha ett etiskt förhållningssätt till AI och förstå hur stora språkmodeller (LLM) fungerar och varifrån de hämtar sin kunskap. LLM:er kan vara kraftfulla verktyg, men bara om de bygger på tillförlitlig information. För att bättre bidra till en säker och ansvarsfull utveckling av AI kommer vi att se organisationer börja behandla AI som en praktikant och betrakta resultatet som en rekommendation snarare än instruktioner. Vi kommer också att se regelbundna revisioner och mänskligt engagemang öka för att så långt det går säkerställa att AI-lösningar är pålitliga.

De skräddarsydda AI-assistenternas tid är här.


Det kan ta tid att se hur man bäst integrerar AI-assistenter i företagens verktygslåda för att frigöra den fulla potentialen. Samtidigt som AI-assistenter har en mängd olika användningsområden kan vi under 2024 förvänta oss att leverantörer skräddarsyr AI-assistenter för industrispecifika, värdeskapande uppgifter. Det kan hjälpa medarbetarna att snabbt ta till sig information och lösa uppgifter med mänsklig kreativitet.

Användarvänliga AI-assistenter kommer att bli mer branschspecifika och mer personliga. Användarna kan i större utsträckning förvänta sig att assistenten förstår branschjargong och skräddarsyr svaret baserat på deras arbetsroll och uppgift.

Om AI ska bli en framgång krävs datastyrning.


Med AI-assistenter som förlitar sig på kvalitet och aktuellt innehåll för att ge tillförlitliga svar, kommer datastyrning att vara en framgångsfaktor under det kommande året. En allmän missuppfattning är att du kan styra en AI-assistent mot vilken hög med dokument som helst och få tillförlitliga resultat.

Men verkligheten är att innehåll integrerat över källor måste rengöras och valideras för att AI ska fungera effektivt. Vi kommer därför att se fler organisationer använda metadata under 2024 för att få en bättre datastyrning.

Dela den här artikeln
Delbar URL
Föregående inlägg

OpenAI gick med på att köpa $51 miljoner AI-chips från en startup som backas upp av VD Sam Altman

Nästa inlägg

Senaste statistiken visar att bedrägerierna ökar under julhandeln – Visa uppmanar kunder att vara vaksamma

Läs nästa
sv_SESvenska